Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.03.2021 ora 07.00 – 07.03.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Prutului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Suceava, Moldova, Bistrița, Putna, Buzău şi pe cursul Siretului, debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) şi-au făcut apariția pe râurile din bazinul Moldovei, în bazinele superioare ale râurilor: Someş, Mureş, Bega Veche, Moravița, Bârlad şi au fost în extindere şi intensificare cele deja existente pe râurile din bazinul Bistriţei.
Curge năboi (zăpadă inghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Moldova – Fundu Moldovei, Moldova – Gura Humorului, Bistrița pe sectorul Cârlibaba – Broşteni, Cârlibaba – Cârlibaba, Dorna – Dorna Cândreni, Neagra – Gura Negrii
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) în bazinele superioare ale râurilor: Jiu, Lotru, Prahova, pe cursul superior al Prutului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, Bega Veche, Amaradia, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad și Tazlău şi pe unii afluenți ai Oltului inferior.
Nivelurile pe  râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. 


Noutăți Noutăți