Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2017 ora 07.00 – 24.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Bahlui, bazinele superioare ale râurilor Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega, Bârzava, Olt, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Jijia, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului și Jiului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, cursul superior al Siretului, unde au fost în uşoară scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Prutului, au fost relativ staţionare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Valea Albă la staţia hidrometrică Boineşti Sud (250+4)-jud.SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Caraș, Nera, Jiu, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Ialomiței, Prahovei, pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Lotru, R. Doamnei, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 22.09.2017 până la ora 12.00.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.05.2017 ora 07.00 – 07.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul hidrografic Someșul Mare, bazinele inferioare ale Oltețului, Oltului, Vedei, Argeșului, Ialomiței și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crasnei, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Timișului, cursurile inferioare ale râurilor: Lăpuș, Barcău, Someșul Mic, Crișul Repede, Arieș, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Gilort, Jiu, Prut și cursul superior al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinul hidrografic al Târnavelor, pe cele din Dobrogea, bazinul superior al Mureșului și în scădere pe celelalte râuri.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile  la  staţiile  hidrometrice: Jiu – Filiaşi (300+10)-jud. DJ și Răcari (330+90)-jud.DJ şi Jilţ - Turceni (250+8)-jud.GJ.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Barcău, Crişuri, Bega, Jiu, Vedea, Argeș, cursurile superioare ale Izei, Lăpușului, Crasnei, unii afluenți ai Oltului inferior şi pe râurile din Dobrogea.
A fost în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 16 din 06.05.2017 până la ora 7.00.


Noutăți Noutăți