Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.07.2017 ora 07.00 – 26.07.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Trotuș, Moldova, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului,  Argeșului și Bistriței, bazinele inferioare ale Târnavelor, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efect de inundaţii locale şi creşteri de debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureș și Banat.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Firiza– Firiza (110+17)-jud. MM, Sasa – Poieni (50+5)-jud. TM, Goleț – Goleț (270)-jud. CS şi Tău – Soceni (60+5)-jud. CS.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Lăpuș, Caraș, Nera, Prahova, Buzău, Putna, bazinul inferior al Izei, bazinele superioare ale Turului, Crișurilor, Arieșului, Begăi, Timișului, Jiului, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Bârlad, Jijia, unele râuri din bazinele hidrografice: Mureș (Luț, Comlod, Iara, Târnava Mare, Domald, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Olt (Baraolt, Cormoş, Vârghiș, Hârtibaciu, Cungrişoara, Teslui, Mamu, Beica), pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului. 
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și 5 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.05.2017 ora 07.00 – 07.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul hidrografic Someșul Mare, bazinele inferioare ale Oltețului, Oltului, Vedei, Argeșului, Ialomiței și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crasnei, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Timișului, cursurile inferioare ale râurilor: Lăpuș, Barcău, Someșul Mic, Crișul Repede, Arieș, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Gilort, Jiu, Prut și cursul superior al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinul hidrografic al Târnavelor, pe cele din Dobrogea, bazinul superior al Mureșului și în scădere pe celelalte râuri.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile  la  staţiile  hidrometrice: Jiu – Filiaşi (300+10)-jud. DJ și Răcari (330+90)-jud.DJ şi Jilţ - Turceni (250+8)-jud.GJ.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Barcău, Crişuri, Bega, Jiu, Vedea, Argeș, cursurile superioare ale Izei, Lăpușului, Crasnei, unii afluenți ai Oltului inferior şi pe râurile din Dobrogea.
A fost în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 16 din 06.05.2017 până la ora 7.00.


Noutăți Noutăți