Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2019 ora 07.00 – 20.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Caraşului şi Bârladului, pe cursurile Siretului, Prutului, pe cursul mijlociu al Oltului şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega Veche, Timiş, Bârzava, Argeş şi Ialomiţa.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişuri, Arieş, Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Olt mijlociu şi inferior, afluenţii Jiului mijlociu şi inferior, unii afluenţi ai Argeşului, bazinul superior al Bârladului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+24)-jud.SM, Moravița – Moravița (250+26)-jud. TM şi Prut – Oancea (440+15)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Miletin - Şipote (150+4)-jud.IS, Prut - Rădăuţi Prut (290+17)-jud. BT, 
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 16 din 19.05.2019, iar în interval au fost emise 2 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.05.2019 ora 07.00 – 07.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în cerştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din: bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişurilor unde au fost în scădere şi râurile din Dobrogea unde au fost staţionare.
Ca urmare a precipitațiilor cu caracter torențial, însemnate cantitativ, căzute în interval şi propagării, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu  efecte severe de inundaţii locale pe unele  râuri mici şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE  pe râurile  din bazinele hidrografice Trotuș și Bârlad. 
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL râul Gârboveta la stația hidrometrică Băcești (770+62)-jud. VS
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârlad – Băcești (440+30)-jud. VS și Dumești (450+100)-jud. VS și Tutova – Rădeni (310+73)-jud. VS
- COTELE DE ATENŢIE: Crişeni – Cuşmed (170)-jud.HR, Varghiş – Varghiş (50+18)-jud. CV Valea Mare – Dopca (75+15)-jud.BV, Bârlad - Negreşti (500+10)-jud.VS şi Berheci-Bosia (280+52)-jud. BC
În interval s-au situat peste:
- COTA DE INUNDAȚIE:  râul Lipova la stația hidrometrică Lipova (350+20)-jud. BC.
- COTELE DE ATENȚIE: râurile la staţiile hidrometrice: Tutova – Plopana (350+40)-jud. VS, 
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 06.05.2019 si o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.


Anunțuri Anunțuri