Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.10.2019 ora 07.00 – 16.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului și  Mureşului, unde au fost în ușoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul Sitnei şi mai mici (sub 30%) pe Tur, Nera, Cerna, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuța, Lonea, Fizeș, Lăpuş) și ai Mureșului (Comlod, Iara, Domald, Secaș, Ampoi, Strei, Râul Galben) şi Oltului mijlociu și inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.05.2019 ora 07.00 – 07.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în cerştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din: bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişurilor unde au fost în scădere şi râurile din Dobrogea unde au fost staţionare.
Ca urmare a precipitațiilor cu caracter torențial, însemnate cantitativ, căzute în interval şi propagării, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu  efecte severe de inundaţii locale pe unele  râuri mici şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE  pe râurile  din bazinele hidrografice Trotuș și Bârlad. 
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL râul Gârboveta la stația hidrometrică Băcești (770+62)-jud. VS
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârlad – Băcești (440+30)-jud. VS și Dumești (450+100)-jud. VS și Tutova – Rădeni (310+73)-jud. VS
- COTELE DE ATENŢIE: Crişeni – Cuşmed (170)-jud.HR, Varghiş – Varghiş (50+18)-jud. CV Valea Mare – Dopca (75+15)-jud.BV, Bârlad - Negreşti (500+10)-jud.VS şi Berheci-Bosia (280+52)-jud. BC
În interval s-au situat peste:
- COTA DE INUNDAȚIE:  râul Lipova la stația hidrometrică Lipova (350+20)-jud. BC.
- COTELE DE ATENȚIE: râurile la staţiile hidrometrice: Tutova – Plopana (350+40)-jud. VS, 
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 06.05.2019 si o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.