Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2018 ora 07.00 – 18.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Târnava Mica, Bega, Timiș, Bârzava, bazinul mijlociu al Someșului, bazinul inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Carașului și Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și doar prin propagare pe cursul inferior al Izei și pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Siret (exceptând râurile Bistrița și Trotuș), bazinul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Ialomița, Tazlău, Sitna, cursul Prutului, bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) râurile din bazinul hidrografic Bârlad și cursul superior al Crasnei. 
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și șase ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.07.2018 ora 07.00 – 07.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând  râurile din bazinele hidrografice Lăpuș, Târnava Mică, bazinele superioare ale Someșului, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, bazinele inferioare ale Vișeului, Izei, cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice Tur, Someșul Mic, Crasna, Jiu, Vedea, Argeș, bazinele superioare ale râurilor: Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței (cu excepția Prahovei, unde au fost în scădere), bazinul inferior al Barcăului, unde au fost relativ staționare.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Tur, Someșul Mic, bazinele superioare ale Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Bistriței și pe unii afluenți ai Mureșului inferior.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Miletin la stația hidrometrică Hâlceni (250+1)-jud.IS. 
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza superioară, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiş, Moravița, Nera, Motru, Bârlad, bazinele superioare ale Buzăului și Jijiei, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului (cu excepția Lăpușului și Someșului Mic), Mureșului, Arieșului, Begăi, bazinele inferioare ale Bârzavei, Carașului, pe unii afluenți ai Argeșului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare. 
În interval au fost emise şase ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr.1 din 07.07.2018.

Noutăți Noutăți