Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.10.2020 ora 07.00 – 27.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Repede, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru și Crișului Alb și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinul superior al Buzăului, bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței și pe cele din Dobrogea, debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, creșterile s-au datorat numai propagării.
Datorită precipitațiilor cu caracter torențial, însemnate cantitativ, căzute în interval, s-au produs scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale, și creșteri importante de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din județul Constanța.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Bârzava, Caraș, Ialomița, pe cele din Dobrogea, cursul superior al Trotușului și cursul mijlociu și inferior al Siretului şi mai mici (sub 30% din aceste valori) în bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău și Râmnicu Sărat.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Topolog la stația hidrometrică Saraiu (400+90) – jud. CT și peste COTELE DE ATENȚIE, râurile la stațiile hidrometrice Casimcea – Cheia (150+130) – jud. CT, Vl. Neagră – Lumina (225+15) – jud. CT, Nuntași – Nuntași (100+90) – jud. CT
În interval au fost emise patru ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.08.2020 ora 07.00 – 07.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi și Timișului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Bistrița, Moldova, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, bazinul superior al Begăi și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Arieș, Jiu, Cibin, Lotru, Olteţ, pe cursurile superioare ale râurilor Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Caraș, Cerna, Trotuş, cursurile inferioare ale Begăi și Timișului și pe cursul Prutului aval Rădăuţi Prut și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârlad, Rm. Sărat și Jijia.
Se menţine peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+2) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri