Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.11.2017 ora 07.00 – 07.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Someșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Alb, cursul superior și mijlociu al Someșului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Ialomiței, unde au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general între 30-90%, mai mari (în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe râurile în bazinele: Vişeu, Iza, Someșul Mic, Crişul Repede, Prahova, Buzău, Putna, Rm. Sărat, bazinele superioare ale Someșului, Ialomiței și Bistriței, pe unii afluenți ai Oltului superior și mijlociu, Argeșului inferior și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice ale Cernei, Bârladului și bazinul superior al Timișului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.