Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.01.2021 ora 07.00 – 23.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și cursul superior al Prutului și în general staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere și diminuare pe majoritatea râurilor și în eliminare în bazinele hidrografice Tur, Lăpuș și Crișul Alb. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Gălăoaia, Bistrița – Dorna Giumalău, Dorna Arini şi Uz – Cremenea. 
Curg sloiuri de gheață pe râul Prut la stația hidrometrică Oancea.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Sucevei, Modovei și cursul superior al Prutului), bazinul superior al Timișului, cursul Mureșului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, unii afluenți ai Vedei și Argeșului inferior, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.6 din 22.01.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.01.2021 ora 07.00 – 08.01.2021 ora 07.00


Debitele au fost în creştere daotrită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinul Ialomiței, cursurile inferioare ale Crişului Alb, Mureşului, Begăi, Timişului, Bârzavei, Jiului, Vedei şi bazinul superior al Argeşului.
Pe râurile din bazinele Siret (exceptând Buzău, Putna şi Rm. Sărat) şi Prut debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Someșul Mic, Neajlov, Bârlad, Jijia, și cursul mijlociu și inferior al Vedei,  unde sunt cuprinse între 30-60% din normalele lunare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriţei și Moldovei s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Bistriţa la staţiile hidrometrice Dorna Giumalău şi Dorna Arini, pe Dorna la staţia hidrometrică Dorna Candreni şi pe Neagra la staţia hidrometrică Gura Negrii.
Ca urmare a viiturilor formate anterior pe râurile din bazinul Tur, Crișul Alb, Timiș, Bârzava și Jiu se situează peste: 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+40)-jud.SM, Bârzava – Gătaia (375+31)-jud. TM 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+22)-jud. SM, Turulung (360+36)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+97)-jud.SM și Berveni (490+72)-jud.SM, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+4)-jud. AR, Timiș – Grăniceri (600+46)-jud. TM, Pogăniș – Valeapai (200+20)-jud.CS, Moravița – Moravița (250+72) – jud. TM, Bârzava – Partoș (50+142)-jud. TM, Jiu – Răcari (330+50)-jud. DJ și Podari (300+30)-jud.DJ.
În interval s-au situat peste COTA DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Crișul Alb – Vața de Jos (350+30)-jud. HD, Bega -  Balinț (450+21)-jud. TM și Ghzătău (200+16) și Caraș – Vărădia (200+14)-jud. CS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 4 din 07.01.2021.


Noutăți Noutăți