Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.04.2020 ora 07.00 – 02.04.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Mureș (exceptând Arieșul); Crișuri, Caraș, Nera, Cerna, cursul mijlociu și inferior al Someșului unde au fost în scădere și cursul mijlociu al Jiului unde au fost în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) prezente, izolat, pe unele râuri din nord – vestul țării au fost în diminuare, restrângere și eliminare, iar cele existente în bazinul superior al Bistriței (afluent al Siretului) s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Bistriţa sectorul Dorna Arini - Broșteni; Dorna-Dorna Cândreni; Neagra-Gura Negrii.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Motrului și pe cursul inferior al Jiului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Târnave, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, unii afluenți ai Someșului (Șieu, Lonea, Fizeș), Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), ai Mureșului (Toplița, Luț, Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Secaș, Gâlda, Râul Mare, Troaș), Oltului (Turcu, Homorod, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica) și Argeșului (Argeșel, R. Doamnei, Potop) 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.02.2020 ora 07.00 – 08.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureşului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele Vedea, Ialomiţa, bazinele mijlocii şi inferioare ale: Jiului, Argeşului, bazinul inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente, au fost în extindere şi intensificare şi şi-au făcut apariţia şi în bazinele hidrografice: Vedea, Iza, Mureş, Vedea, Bârlad, pe cursul Siretului, pe cursul superior al Prutului.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice sau sectoarele: Mara – Vadu Izei, Someşul Mare – Nepos, Sălăuţa – Salva, Bistriţa – Bistriţa, Lăpuş – Răzoare, Mureş pe sectorul Topliţa – Stânceni, la Glodeni, Topliţa – Topliţa, Olt – Sf. Gheorghe, Ialomicioara – Fieni, Teliţa – Poşta Frecăţei, Bistriţa pe sectorul Dorna Arini – Frumosu, la Frunzeni, Dorna - Dorna Cândreni şi Trotuş – Lunca de Sus.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele: Vişeu, Tur, Crișul Repede, Crişul Negru, Mureș (exceptând afluenţii de pe cursul inferior), Suceava, Moldova, Bistriţa, cursul superior şi mijlociu al Siretului, bazinul superior al Oltului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului inferior (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).
Ca urmare a viiturilor formate anterior în bazinul râului Tur se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+16)-jud. SM (sector îndiguit).

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri