Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.02.2021 ora 07.00 – 08.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Siretului și cursurile inferioare ale Târnavelor, Begăi, Rm. Sărat și Putnei unde au fost în creștere datorită propagării, iar pe râurile din bazinul Buzăului, creșterile s-au datorat și ca efect al precipitațiilor lichide căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă.
Pe râurile din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și pe cele din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriței, Jijiei, pe cursurile superioare ale Tazlăului şi Prutului şi pe unii afluenţi ai Bârladului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Bistrița – Dorna Arini, Neagra – Gura Negrii, Iapa – Luminiş, Jijia – Todireni şi Prut – Oroftiana. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Prut, Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+48)-jud.SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+22)-jud. SM, Tur – Turulung (360+37)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+90)-jud. SM și Crasna – Berveni (490+55)-jud. SM (sectoare îndiguite), Timiş – Grăniceri (600+32)-jud. TM și Bârzava – Partoş (50+4) – jud. TM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.15 din 07.02.2021.


Noutăți Noutăți