Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.12.2017 ora 07.00 – 14.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Cerna, Jiu, Bârlad, bazinul inferior al Oltului, bazinul superior și mijlociu al Argeșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. În bazinul râului Vedea și în bazinul inferior al Argeșului debitele au fost în scădere ușoară.
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râul Tur la staţiile hidrometrice: Călinești Oaș (350+40)-jud. SM și Turulung (360+22)-jud. SM (sector îndiguit)
- COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la staţia hidrometrică Micula (310+22)-jud. SM (sector îndiguit)
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90%) pe râurile din bazinele: Crasna, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, bazinele inferioare ale Barcăului și Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Prutului, pe unii afluenți ai Mureșului și sub 30 % pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Oltului, Bistriţei, Moldovei și Buzăului au fost în restrângere, diminuare și eliminare.

 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.03.2017 ora 07.00 – 08.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinele superioare ale Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, unde au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, cursurile inferioare ale râurilor Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Prahova, Ialomița, cursurile mijlocii ale Mureșului (sector Luduș – Alba Iulia) și Oltului (sector Podu Oltului-Hoghiz) și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere doar prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Arieș, Bârlad, bazinele superioare ale Turului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Târnavelor, Begăi, Oltului,, Bistriței, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Timișului, cursurile inferioare ale Mureșului, Jijiei, Bahluiului și Prutului debitele au fost în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Bistriţa și Trotuş și pe cursul superior al Lotrului au fost în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Se menţin aglomerările de gheaţă formate anterior pe râul Moldova la s.h. Fundu Moldovei pe o lungime de 200 de metri.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Arieș, Bega, Timiș, Prahova, Moldova, Bistriţa, Putna, Rm.Sărat, Buzău, râurile din Dobrogea, bazinele superioare ale Crişurilor, Târnavelor, Jiului, Oltului și bazinul superior și mijlociu al Mureșului. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.