Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.04.2017 ora 07.00 – 27.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând Siretul, afluenţii săi de dreapta şi cursul superior al Prutului şi afluenţii săi unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării precum şi râurile din bazinul Bârladului unde au fost în scădere.
Creşteri uşoare de niveluri şi debite s-au înregistrat şi pe unele râuri din zonele montane ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Bahlui şi pe afluenții Prutului.
Ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării viiturilor formate anterior se mai situează peste COTELE DE ATENŢIE, în scădere,  râurile la staţiile hidrometrice:  Bârlad – Tecuci (300+35)-jud.GL şi Crasna – Vinețești (340+8)-jud. VS.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.03.2017 ora 07.00 – 08.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinele superioare ale Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, unde au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, cursurile inferioare ale râurilor Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Prahova, Ialomița, cursurile mijlocii ale Mureșului (sector Luduș – Alba Iulia) și Oltului (sector Podu Oltului-Hoghiz) și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere doar prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Arieș, Bârlad, bazinele superioare ale Turului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Târnavelor, Begăi, Oltului,, Bistriței, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Timișului, cursurile inferioare ale Mureșului, Jijiei, Bahluiului și Prutului debitele au fost în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Bistriţa și Trotuş și pe cursul superior al Lotrului au fost în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Se menţin aglomerările de gheaţă formate anterior pe râul Moldova la s.h. Fundu Moldovei pe o lungime de 200 de metri.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Arieș, Bega, Timiș, Prahova, Moldova, Bistriţa, Putna, Rm.Sărat, Buzău, râurile din Dobrogea, bazinele superioare ale Crişurilor, Târnavelor, Jiului, Oltului și bazinul superior și mijlociu al Mureșului. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți