Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.05.2019 ora 07.00 – 24.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul Caraşului, cursul superior al Izei, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Arieşului şi Prutului, cursul mijlociu al Timişului, cursurile inferioare ale: Turului, Someşului şi Crişului Repede.
Pe râurile din bazinele Someşului Mic, Vedei, bazinul inferior al Argeşului precum şi pe cele din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Argeş, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului şi Ialomiţei, Bârlad, Bahlui şi cele din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din acestea.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (420+15)-jud. SM, Turulung (420+62)-jud. SM și Micula (310+102)-jud. SM, Crasna – Domănești (500+14)-jud. SM şi Prut – Stânca aval (300+69)-jud.BT
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Berveni (490+72)-jud. SM, Mureș – Luduș (300+64)-jud. MS, Ocna Mureş (430+7)-jud.MS, Bega Veche – Cenei (320+2)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+22)-jud. TM, Drânceni (560+3)-jud. VS, Prut – Oancea (440+20)-jud. GL și Șivița (360+29)-jud. GL.  
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Nirajul Mic – Miercurea Nirajului (300+29)-jud.MS.
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Talna – Paşunea Mare (270+2)-jud.SM, Budac – Budacu de Jos (130+23)-jud.BN şi Firiza – Firiza (100+10)-jud.MM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.20 din 23.05.2019.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ de fenomene imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.03.2019 ora 07.00 – 08.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur superior şi mijlociu, Lăpuş, Crasna superior şi mijlociu, Crişul Negru, Arieş,  Suceava, cursul Someşului pe sectorul Rodna-Răstoci, cursul superior al Siretului şi cursul inferior al Ialomiţei unde au fost în scădere. Mici creşteri datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării s-au înregistrat pe cursurile superioare ale Mureşului, Oltului şi Prutului şi numai prin propagare pe cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Someş, Crasna, Crişul Alb, Mureş şi Moldova.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur,  Cibin, bazinele superioare ale Carașului, Nerei şi Cernei  și pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Sucevei şi Moldovei. 
Formațiunile de gheață (predominant gheaţă la mal) au fost în diminuare, restrângere şi eliminare, fiind prezente numai în bazinele superioare ale Mureşului, Bistriţei şi Lotrului.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Bistriţa-Dorna Arini; Dorna-Dorna Cândreni şi  Neagra-Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Anunțuri Anunțuri