Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.06.2020 ora 07.00 – 08.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior şi mijlociu al Barcăului şi cursurile superioare ale Crişului şi Arieşului, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi doar prin propagare pe cursul Prutului (aval Ac. Stânca Costeşti) unde au fost în creştere prin propagare,
Pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Bârlad, afluenţii Prutului, bazinul superior al Ialomiţei, cursul superior al Prutului (amonte Ac. Stânca Costeşti) şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din normalele lunare, mai mari (>100%) pe Motru şi pe cursurile superioare ale Vişeului şi Prutului şi mai mici (<30%) din acestea în bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Timiş, Moraviţa, Caraş, Cerna, Trotuș, Bârlad, în bazinul superior şi mijlociu al Begăi, pe unii afluenţi ai Someşului (Ilişua, Lonea, Fizeş), ai Mureşului (Luţ, Comlod, Iara, Hăşdate, Geoagiu, Feernic, Vişa, Secaş), Lotru, Ialomiţa (exceptând Prahova), în bazinul superior al Argeşului, pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri