Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2018 ora 07.00 – 18.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Târnava Mica, Bega, Timiș, Bârzava, bazinul mijlociu al Someșului, bazinul inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Carașului și Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și doar prin propagare pe cursul inferior al Izei și pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Siret (exceptând râurile Bistrița și Trotuș), bazinul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Ialomița, Tazlău, Sitna, cursul Prutului, bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) râurile din bazinul hidrografic Bârlad și cursul superior al Crasnei. 
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și șase ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.07.2018 ora 07.00 – 08.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Arieş, Bega Veche, Vedea, pe cursurile inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Pe Moraviţa, pe cursul Mureşului, pe cursurile superioare ale Târnavelor şi pe cursul superior şi mijlociu al Prutului, debitele au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Târnava Mică, Moravița, Nera, Cerna, Vedea, Motru, Bârlad şi în bazinul inferior al Argeșului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Dâmbovița la stația hidrometrică Dragomirești (200+16)-jud.IF.
În interval s-au situat peste:
-COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Săliște - Săliște (250+5)-jud.SB, Simila – Băcani (500+22)-jud.VS.
-COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Almaș – Almașu (160+30)-jud.SJ, Goleț – Goleț (270+12)-jud.CS şi Lohan – Curteni (200+20)-jud.VS.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și nouă ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 45 din 06.07.2018.

Noutăți Noutăți