Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.01.2021 ora 07.00 – 16.01.2021 ora 07.00

 

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Bârlad, Jjia, cursul mijlcoiu şi inferior Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova, pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someşul Mare – Nepos, Sălăuța – Salva, Ilişua – Cristeştii Ciceului, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Lăpuş – Răzoare, Mureș pe sectorul Toplița – Gălăoia, Iara – Valea Ierii, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Neagra-Gura Negrii şi Prut - Orofitana. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bistrița, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.12.2020 ora 07.00 – 08.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Moldova, Bistrița, Buzău, Jijia, cursul mijlociu și inferior al Bârzavei și cursul inferior al Mureșului (sector aval Radna) unde au fost în scădere usoară. Pe râurile din bazinele hidrografice Someș, Nera, Cerna, Jiu, pe cursurile superioare ale Bârzavei și Prutului (amonte Stânca), cursul superior și mijlociu al Timișului și pe cursul mijlociu al Mureșului (sectorul (Luduș – Radna) debitele au fost în ușoară creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și a precipitațiilor lichide, căzute în interval.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente în bazinele Vișeu, Iza, Someș, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, au fost în restrângere și diminuare, iar cele din bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriței și din bazinul superior al Trotușului au fost în ușoară intensificare și extindere. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Lapuș – Răzoare,  Mureș  – Gălăoaia, Bistriţa – sector Dorna Arini – Frumosu, Neagra – Gura Negrii.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile mijlocii ale Siretului și Prutului și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Tur, Lăpuș, Crasna, Crişuri, Barcău, Tazlău, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Bistriței, pe afluenţii Prutului şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Noutăți Noutăți