Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.02.2021 ora 07.00 – 09.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Bistrita, bazinul superior al Jiului si cursul superior şi mijlociu al Siretului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna şi cursul superior al Oltului debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului şi pe unele râuri din bazinul Jijiei, în restrângere şi diminuare pe cele din bazinul Bistriţei şi s-au menţinut fără modificări importante pe râurile din bazinele Sucevei, Moldovei, pe cursul superior al Tazlăului  şi pe unii afluenţi ai Bârladului.
Curge naboi pe râul Jijia la staţia hidrometrică  Todireni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Neajlov şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+42)-jud.SM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Strâmtura (200+4)-jud. MM, Iza – Vadu Izei (300+34)-jud.MM, Mara – Vadu Izei (180+7)-jud. MM, Tur – Negrești Oaș (170+2)-jud. SM, Tur – Călinești Oaș (350+56)-jud. SM, Tur – Turulung (360+53)-jud. SM, Valea Rea – Huța Certeze (170+10)-jud. SM, Talna – Pășunea Mare (270+12)-jud. SM, Someșul Mare – Valea Mare (110+16)-jud. BN, Someșul Mare – Rodna (120+16)-jud. BN, Someș Mare – Beclean (180+22)-jud. BN, Cormaia – Sângeorz Băi (110+9)-jud. BN, Ilva – Poiana Ilvei (150+16)-jud. BN, Firiza – Firiza (110+20)-jud. MM, Crasna – Domănești (400+86)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+56)-jud. SM, Chechet – Ghilești (250+20)-jud.SM și Arieș – Scărișoara (120)-jud. AB și 
In interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Iza – Săcel (80+4)-jud. MM,  Sălăuța – Romuli (80+10)-jud. BN, Chijic – Copăcel (225+48)-jud. BH și Topa – Hidișel (400+9)-jud. BH.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.15 din 07.02.2021.


Noutăți Noutăți