Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.12.2017 ora 07.00 – 14.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Cerna, Jiu, Bârlad, bazinul inferior al Oltului, bazinul superior și mijlociu al Argeșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. În bazinul râului Vedea și în bazinul inferior al Argeșului debitele au fost în scădere ușoară.
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râul Tur la staţiile hidrometrice: Călinești Oaș (350+40)-jud. SM și Turulung (360+22)-jud. SM (sector îndiguit)
- COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la staţia hidrometrică Micula (310+22)-jud. SM (sector îndiguit)
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90%) pe râurile din bazinele: Crasna, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, bazinele inferioare ale Barcăului și Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Prutului, pe unii afluenți ai Mureșului și sub 30 % pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Oltului, Bistriţei, Moldovei și Buzăului au fost în restrângere, diminuare și eliminare.

 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.04.2017 ora 07.00 – 09.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele mijlocii și inferioare la Crișului Negru, Târnavelor, Bârladului, Jijiei, bazinul superior al Timișului, cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Repede, Begăi, cursul mijlociu al Mureșului (sector Luduș – Gelmar), cursul superior și mijlociu al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, cele din Dobrogea, râul Siret și cursul inferior al Prutului și în scădere pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare ale Crișului Negru, Ialomiței, Buzăului, bazinul mijlociu al Oltului și bazinul inferior al Mureșului.
Se situează peste COTELE DE ATENTIE râurile la staţiile hidrometrice: Bârlad – Negreşti (500+10)-jud.VS și Vaslui – Codăeşti (400+25)-jud.VS.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Miletin – Şipote (150+5)-jud.IS, Durduc – Frenciugi (400+20)-jud.IS, Vaslui – Satu Nou (400+45)-jud.IS și Crasna – Vineţeşti (340+1)-jud. VS.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bahlui, Bârlad, Miletin şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Cerna, unele râuri din bazinul inferior al Oltului, bazinul superior al Argeșului, cursul superior și mijlociu al Ialomiței.