Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.04.2017 ora 07.00 – 27.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând Siretul, afluenţii săi de dreapta şi cursul superior al Prutului şi afluenţii săi unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării precum şi râurile din bazinul Bârladului unde au fost în scădere.
Creşteri uşoare de niveluri şi debite s-au înregistrat şi pe unele râuri din zonele montane ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Bahlui şi pe afluenții Prutului.
Ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării viiturilor formate anterior se mai situează peste COTELE DE ATENŢIE, în scădere,  râurile la staţiile hidrometrice:  Bârlad – Tecuci (300+35)-jud.GL şi Crasna – Vinețești (340+8)-jud. VS.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.04.2017 ora 07.00 – 09.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele mijlocii și inferioare la Crișului Negru, Târnavelor, Bârladului, Jijiei, bazinul superior al Timișului, cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Repede, Begăi, cursul mijlociu al Mureșului (sector Luduș – Gelmar), cursul superior și mijlociu al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, cele din Dobrogea, râul Siret și cursul inferior al Prutului și în scădere pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare ale Crișului Negru, Ialomiței, Buzăului, bazinul mijlociu al Oltului și bazinul inferior al Mureșului.
Se situează peste COTELE DE ATENTIE râurile la staţiile hidrometrice: Bârlad – Negreşti (500+10)-jud.VS și Vaslui – Codăeşti (400+25)-jud.VS.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Miletin – Şipote (150+5)-jud.IS, Durduc – Frenciugi (400+20)-jud.IS, Vaslui – Satu Nou (400+45)-jud.IS și Crasna – Vineţeşti (340+1)-jud. VS.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bahlui, Bârlad, Miletin şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Cerna, unele râuri din bazinul inferior al Oltului, bazinul superior al Argeșului, cursul superior și mijlociu al Ialomiței.


Noutăți Noutăți