Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2017 ora 07.00 – 24.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Iza, Tur,  Lăpuș, Someş, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega şi Timiş unde au fost în creştere datoritǎ  propagǎrii.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Begăi, pe unii afluenți ai Mureșului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.05.2017 ora 07.00 – 09.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Vedea, Siret (fără Bârlad), bazinul superior şi mijlociu al Mureşului, bazinele mijlocii ale Someşului şi Oltului, bazinul mijlociu şi inferior al Ialomiţei, bazinul inferior al Argeşului, pe râul Prut, pe cursurile inferioare ale râurilor: Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Jiu, Olteţ şi pe râurile din Dobrogea.
Pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri, în general, în scădere.
Creşteri izolate de debite ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval s-au produs şi în bazinele superioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, Oltului şi în bazinele inferioare ale Mureşului şi Oltului. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Lăpuș, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Jiu (fără Motru), Vedea, Argeș, Olt inferior şi pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise trei ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.