Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.06.2020 ora 07.00 – 09.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Crișul Negru, Bârzava, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței și Buzăului, cursul superior și mijlociu al Timișului şi cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului și Crişului Repede, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi doar prin propagare pe cursul Prutului (aval Ac. Stânca Costeşti).
Pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Nera, Arieș, Târnavele, cursurile superioare ale Barcăului, Crișului Repede, Oltului, Prutului (amonte Ac. Stânca Costeşti), cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Timișului, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din normalele lunare, mai mari (>100%) pe Vișeu, Firiza şi mai mici (<30% din acestea) în bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Trotuș, Bârlad, în bazinele superioare ale Mureșului și Argeșului, în bazinul superior şi mijlociu al Begăi, pe afluenții Bistriței și Prutului, pe Ialomiţa (exceptând Prahova), şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
În interval au fost emise trei ATENŢIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri