Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2018 ora 07.00 – 18.11.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staţionare, exceptând afluenţii de dreapta ai Siretului, cursurile inferioare ale Crișurilor și Mureșului (sector Radna – Nădlac), unde au fost în uşoară scădere și cursul inferior al Jiului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Sucevei, pe Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Alb (Bănești, Sighișoara), Mureș (Luț, Comlod, Vișa, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Jiu (Jaleş, Coşuştea), în bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan, Argeşel) şi în bazinul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.07.2018 ora 07.00 – 09.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lăpuș, bazinul superior al Turului, unde au fost relativ staţionare și râurile din bazinele superioare ale Crișurilor, Begăi, Timișului, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, cursul superior al Oltului, cursul superior și mijlociu al Prutului și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere.
Se situează peste:
-COTA DE INUNDAŢIE râul Săliște la staţia hidrometricǎ Săliște (150)-jud.SB;
-COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Cibin – Cristian (300+10)-jud.SB și Dâmboviţa – Dragomireşti (200+12)-jud.IF.
În interval s-au situat peste:
-COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sighişoara – Brazii (150+70)-jud.AR, Desnǎţui – Cǎlugărei (150+18)-jud.DJ, Homorodu Mare – Sânpaul (250+16)-jud.HR, Râul Mic – Pisc (50+10)-jud.SB, Colentina – Colacu (150+28)-jud.DB, Crasna – Vineţeşti (340+5)-jud.VS, Topolog – Saraiu (300+70)-jud.CT.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crișul Alb, Moravița, Nera, Cerna, Vedea, Bârlad şi pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare. 
În interval au fost emise cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 46 din 08.07.2018.

Noutăți Noutăți