Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.09.2020 ora 07.00 – 21.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Arieșului și Begăi unde au fost în scădere ușoară.
 Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Crișul Repede, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Vișeului (Vaser, Ruscova), Someșului (Sălăuța, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Mureșului (Niraj, Comlod, Iara, Vișa, Laslea, Domald, Secaș, R. Mare, R. Galben), Oltului (Râul Negru, Covasna, Baraolt, Hârtibaciu, Lotru), Argeşului superior (Arefu, Vâlsan, R. Doamnei) și Trotuşului (Helegiu, Dofteana, Oituz, Cașin, Tazlău).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.07.2020 ora 07.00 – 09.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere ușoară, exceptând cursul Siretului și cursul Prutului (pe sectoarele Oroftiana – Rădăuți Prut și Oancea – Șivița), cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Moldovei, Putnei, Buzăului, cursurile inferioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Prahovei, Ialomiței și pe cursul superior al Oltului (aval s.h. Sf. Gheorghe), unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele Bârladului și Jijiei, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Mureș, Bârzava, Caraș, Nera, Suceava, Bistriţa, Trotuş, în bazinele superioare ale Jiului și Oltului, pe cursurile Siretului și Prutului, pe cursul mijlociu și inferior ale Begăi şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+45) – jud.GL și Prut – Oancea (600+40) – jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE:  Prut - Drânceni (630+38) – jud.VS 
- COTELE DE ATENȚIE: Prut – Şiviţa (360+50) -  jud. GL.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE: râul Taița la s.h. Satu Nou (250+40) – jud. TL și râul Prut la s.h. Oroftiana (370+5) – jud.BT
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 35 din 08.07.2020.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri