Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.08.2020 ora 07.00 – 07.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi și Timișului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Bistrița, Moldova, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, bazinul superior al Begăi și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Arieș, Jiu, Cibin, Lotru, Olteţ, pe cursurile superioare ale râurilor Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Caraș, Cerna, Trotuş, cursurile inferioare ale Begăi și Timișului și pe cursul Prutului aval Rădăuţi Prut și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârlad, Rm. Sărat și Jijia.
Se menţine peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+2) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.08.2019 ora 07.00 – 09.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Lăpuș, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Someșul Mic,cursul superior și mijlociu al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Arieș, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinul superior al Crișului Repede, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru și Crișului Alb, unde au fost relativ staţionare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinul hidrografic Bahlui, bazinele superioare ale Arieșului, Pogănișului, Jiului, Oltului, pe unii afluenți ai Mureșului inferior (Ampoi, Strei, Râul Galben) și Sitnei inferioare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Goleț la stația hidrometrică Goleț (270+2)-jud.CS.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someșul Mic, Motru, Vedea, Ialomița, bazinul superior al Oltului, unii afluenţi ai Argeşului inferior, cursul superior al Bârzavei, cursul mijlociu al Buzăului, cursurile inferioare ale Târnavei Mare și Begăi şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unii afluenți ai Bârladului, pe Sitna, Jijia şi pe cursul superior al Siretului.
În interval au fost emise 4 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți