Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.01.2021 ora 07.00 – 15.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și cursul inferior al Ialomiței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe râurile din bazinul Bârladului și afluenții Prutului au fost staționare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și  pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Sălăuța – Salva, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni, Iara – Valea Ierii, Ialomicioara – Fieni, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu şi Neagra-Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.12.2020 ora 07.00 – 09.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău, cursul superior al Prutului şi cursurile inferioare ale: Mureşului, Timişului, Bârzavei şi Jiului, unde au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval, evoluţiei formaţiunilor de gheață, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe cursurile superioare ale Timişului şi Bârzavei, debitele au fost în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, au fost în restrângere și diminuare, iar cele din bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriței și Trotușului s-au menţinut fără modificări importante. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Lăpuș – Răzoare,  Mureș – sector Gălăoaia – Glodeni, Bistriţa – sector Dorna Arini – Frumosu şi Neagra – Gura Negrii.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişuri, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe afluenţii Prutului şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Noutăți Noutăți