Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.01.2021 ora 07.00 – 27.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul mijlociu al Mureșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Oltețului, Vedei, Buzăului și Bârladului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Timișului, Bârzavei, Jiului și Ialomiței unde au fost în creștere datorită propagării, iar pe râurile din Dobrogea creșterile de debite s-au datorat și efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere, diminuare şi eliminare pe râurile din bazinele Someșului Mare, Someșului Mic, iar cele existente pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, pe râurile din bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriţei, pe afluenţii Buzăului şi Trotuşului şi pe cursul superior al Prutului s-au menţinut fără modificări importante. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Stânceni şi Bistrița (afluent al Siretului) la Dorna Giumalău şi Dorna Arini.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bistrița, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+48)-jud. SM (sector îndiguit).
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+28)-jud.SM,  Tur – Turulung (360+28)-jud.SM, Crasna – Domanești (400+63)-jud. SM şi Crasna -  Berveni (490+28)-jud. SM (sectoare îndiguite).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.01.2021 ora 07.00 – 10.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeşului, Ialomiței, pe cursul superior şi inferior al Prutului şi pe cursurile inferioare ale Târnavelor.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând bazinele mijlocii ale Oltului şi Prutului, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Târnave, Bega Veche, Bârlad, Jijia, unde sunt cuprinse între 30-60% din normalele lunare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) existente în bazinele superioare ale Someşului Mic, Arieşului, Bistriţei și Moldovei au fost în ușoară extindere și intensificare, făcându-și apariţia şi în bazinele superioare ale Crişului Repede, Mureşului, Oltului, Cibinului şi pe unii afluenți ai Bistriței.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Crişul Repede – Ciucea, Mureş (sectorul Toplița – Stânceni), Toplița – Toplița, Iara – Valea Ierii, Moldova – Fundu Moldovei, Bistriţa (sectorul Cârlibaba – Frumosu), Cârlibaba – Cârlibaba, Dorna – Cândreni, Neagra – Gura Negrii.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la s.h. Micula (310+25)-jud.SM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+42)-jud.SM și Berveni (490+31)-jud.SM, Timiș – Grăniceri (600+56)-jud. TM şi Bârzava – Partoș (50+78)-jud. TM.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr. 5 din 08.01.2021 până la ora 12:00.


Noutăți Noutăți