Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.02.2021 ora 07.00 – 10.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Timiș, Cerna, Jiu, Bistrița, bazinul inferior al Turului, cursul Mureșului, cursurile superioare ale Siretului și Prutului, cursul mijlociu și inferior al Buzăului și cursurile superioare și mijlocii ale Moldovei și Sucevei.
Pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Lăpuș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinul superior și mijlociu al Turului și bazinul superior al Oltului debitele au fost în scădere și relativ staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere şi diminuare, fiind prezente în bazinele superioare ale râurilor Suceava, Moldova, Bistriţa, Jijia şi pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului.
Curge năboi pe râul Jijia la staţia hidrometrică Todireni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Olteț, Vedea, Neajlov, Rm. Sărat, Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Lăpuş – Lăpuşel (350+8)-jud.MM.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (420+8)-jud. SM, Tur – Turulung (420+49)-jud. SM, Tur – Micula (310+92)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+26)-jud. SM (sectoare îndiguite);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Berveni (490+99)-jud. SM, Valea Rea – Huța Certeze (170+2)-jud. SM, Talna – Pășunea Mare (270+5)-jud. SM, Firiza – Firiza (110)-jud. MM, Crişul Negru – Tinca (350+2)-jud. BH, Crişul Negru – Talpoş (680+22)-jud. BH, Briheni – Sustiu (175+27)-jud.BH, Topa – Hidisel (400+14)-jud. BH, Barcău - Sălard (510+19)-jud.BH, Neagra – Vadul Motilor (150+5)-jud.AB, Arieș – Scărișoara (120+15)-jud. AB, Arieș – Câmpeni (300)-jud. AB, Bistra - Voislova Gară (150+2)-jud.CS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 16 din 09.02.2021.


Noutăți Noutăți