Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.07.2019 ora 07.00 – 20.07.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Prahova, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Putna, Trotuș, Moldova, Suceava, Prut, bazinul superior al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Mureșului, Timișului și Bârzavei și cursul Siretului, unde au fost în scădere.
Creşteri izolate de niveluri şi debite, ca urmare a  precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă, s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare ale Argeşului și Buzăului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Bega inferioară, cursul Prutului aval de Stânca Costeşti şi pe afluenţii Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Comlod, Iara, Feernic, Domald, Secaș, Sebeş, Râul Mare).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.05.2019 ora 07.00 – 10.05.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea, bazinele hidrografice Jiu, Vedea și bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Arieș, Bega, Timiș, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Bârzavei și Nerei, debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării si numai prin propagare pe Prut aval Oroftiana, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Siretului și cursurile inferioare Târnavelor, Bârladului, Jijiei şi Bahluiului.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Şuşiţa şi Putna, bazinele mijlocii şi inferioare ale: Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din acestea.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+30)-jud.SM, Prut – Stânca aval (300+69)-jud.BT - datorită deversărilor controlate din acumulările Călinești Oaș, respectiv Stânca Costeşti.
- COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+4)-jud. SM și  Turulung (360+6)-jud. SM, Crasna – Domăneşti (400+25)-jud.SM, Timiş – Grăniceri (600+32)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+6)-jud.TM,  Bârlad-Tecuci (300+7)-jud.GL şi  Prut - Rădăuţi Prut (290+49)- jud.BT.
În interval s-a situat  peste COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la stația hidrometrică Rădăuţi Prut (410+5)- jud.BT și la COTA DE ATENȚIE râul Bârlad la stația hidrometrică Bârlad (350)-jud. VS.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.11 din 09.05.2019.