Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.05.2020 ora 07.00 – 26.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crișuri, Someș Mic, Arieș, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, cursul mijlociu al Timișului, cursurile superioare ale Jiului și Ialomiței și cursurile superioare și mijlocii ale Sucevei și Bistriței, unde au fost în creștere ușoară datorită precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării.
Debitele se situează în general la valori între 30-70% din valorile multianuale lunare normale, mai mici (<30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Moraviţa, Caraş, Cerna, Lotru, Ialomița (exceptând Prahova), bazinul superior al Argeșului, unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Oltului, Siret (exceptând cursurile superioare ale Moldovei, Bistriţei şi Buzăului) şi Prut.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.05.2019 ora 07.00 – 10.05.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea, bazinele hidrografice Jiu, Vedea și bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Arieș, Bega, Timiș, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Bârzavei și Nerei, debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării si numai prin propagare pe Prut aval Oroftiana, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Siretului și cursurile inferioare Târnavelor, Bârladului, Jijiei şi Bahluiului.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Şuşiţa şi Putna, bazinele mijlocii şi inferioare ale: Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din acestea.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+30)-jud.SM, Prut – Stânca aval (300+69)-jud.BT - datorită deversărilor controlate din acumulările Călinești Oaș, respectiv Stânca Costeşti.
- COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+4)-jud. SM și  Turulung (360+6)-jud. SM, Crasna – Domăneşti (400+25)-jud.SM, Timiş – Grăniceri (600+32)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+6)-jud.TM,  Bârlad-Tecuci (300+7)-jud.GL şi  Prut - Rădăuţi Prut (290+49)- jud.BT.
În interval s-a situat  peste COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la stația hidrometrică Rădăuţi Prut (410+5)- jud.BT și la COTA DE ATENȚIE râul Bârlad la stația hidrometrică Bârlad (350)-jud. VS.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.11 din 09.05.2019.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri