Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2019 ora 07.00 – 20.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Caraşului şi Bârladului, pe cursurile Siretului, Prutului, pe cursul mijlociu al Oltului şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega Veche, Timiş, Bârzava, Argeş şi Ialomiţa.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişuri, Arieş, Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Olt mijlociu şi inferior, afluenţii Jiului mijlociu şi inferior, unii afluenţi ai Argeşului, bazinul superior al Bârladului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+24)-jud.SM, Moravița – Moravița (250+26)-jud. TM şi Prut – Oancea (440+15)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Miletin - Şipote (150+4)-jud.IS, Prut - Rădăuţi Prut (290+17)-jud. BT, 
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 16 din 19.05.2019, iar în interval au fost emise 2 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.05.2019 ora 07.00 – 10.05.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea, bazinele hidrografice Jiu, Vedea și bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Arieș, Bega, Timiș, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Bârzavei și Nerei, debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării si numai prin propagare pe Prut aval Oroftiana, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Siretului și cursurile inferioare Târnavelor, Bârladului, Jijiei şi Bahluiului.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Şuşiţa şi Putna, bazinele mijlocii şi inferioare ale: Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din acestea.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+30)-jud.SM, Prut – Stânca aval (300+69)-jud.BT - datorită deversărilor controlate din acumulările Călinești Oaș, respectiv Stânca Costeşti.
- COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+4)-jud. SM și  Turulung (360+6)-jud. SM, Crasna – Domăneşti (400+25)-jud.SM, Timiş – Grăniceri (600+32)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+6)-jud.TM,  Bârlad-Tecuci (300+7)-jud.GL şi  Prut - Rădăuţi Prut (290+49)- jud.BT.
În interval s-a situat  peste COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la stația hidrometrică Rădăuţi Prut (410+5)- jud.BT și la COTA DE ATENȚIE râul Bârlad la stația hidrometrică Bârlad (350)-jud. VS.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.11 din 09.05.2019.

Anunțuri Anunțuri