Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Trotuş, Bistriţa, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE răul Covasna la staţia Covasna.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.06.2019 ora 07.00 – 10.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Vedei, unele râuri din bazinele inferioare ale Oltului (în special Olteț) și Argeșului (în special Neajlov), cursul mijlociu și inferior al Prutului și unele râuri din bazinul inferior și cursurile inferioare ale Lăpușului și Begăi Vechi, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu  depășirea  COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului, Prutului și unele râuri mici din bazinul mijlociu al Oltului, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Barcău, Crișul Repede, Someșul Mic, bazinul mijlociu al Oltului și râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Cozd – Dacia (250+10)-jud.BV, Prut – Fălciu (550+12)-jud. VS, Prut – Şiviţa  (435+8)-jud.GL.
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+50)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+6)-jud.SM,  Crişul Alb – Chişineu Criş (600+26)-jud.AR, Bega Veche – Cenei (320+2)-jud. TM, Timiş – Grăniceri (600+118)-jud.TM, Moraviţa – Moraviţa (250+6)-jud.TM, Sabar – Vidra (360+5)-jud.IF, Glavacioc – Crovu (200+17)-jud.GR, Neajlov – Vadu Lat  (150+16)-jud.GR, Neajlov – Călugareni (220+5)-jud.GR, Miletin – Hâlceni aval (250+30)-jud.IS, Crasna – Vinețești (340+30)-jud.VS, Prut – Drânceni (560+31) şi Oancea (440+87)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Horincea la staţia hidrometrică Găneşti (300+20)-jud.GL;
- COTA DE ATENŢIE râul Neajlov la staţia hidrometrică Moara din Groapă (100+4)-jud.DB.
În interval au fost emise 8 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 4 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.06.2019.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri