Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.06.2020 ora 07.00 – 10.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Jijia, Bașeu, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței, cursul mijlociu al Prutului, râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare și râurile din bazinul Barcăului și cursul superior al Prutului unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari la unele stații hidrometrice din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș, Someșul Mare, Mureș superior, Târnave, Olt mijlociu şi mai mici în bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieș, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, în bazinele inferioare ale Bistriței, Trotușului, Buzăului, pe afluenții Prutului, pe Ialomiţa (exceptând Prahova), şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
În interval s-au situat peste: 
- COTELE DE PERICOL: râul Homorodu Mare la stația hidrometrică Băile Homorod (180+20) – jud. HR; râul Homorodu Mic la stația hidrometrică Lueta (160+50) – jud. HR.
- COTA DE INUNDAȚIE :râul Homorodu Mic la stația hidrometrică Căpâlnița (120+20) – jud. HR.
- COTELE DE ATENȚIE: râul Sasa la stația hidrometrică Poieni (50+6) – jud. TM; râul Homorodu Mare la stația hidrometrică Sînpaul (250+18) – jud. HR.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și treisprezece ATENŢIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri