Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.02.2019 ora 07.00 – 20.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Târnava Mică, Nera, Cerna, bazinul superior și inferior al Someșului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Alb, Arieșului, Timișului și Carașului și bazinele mijlocii și inferioare ale Vișeului, Izei, Târnavei Mari și Begăi, unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinul Bârladului, debitele au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Lăpuș, Arieș, Jiu, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Prut, cursul Siretului, bazinul mijlociu și inferior al Buzăului, pe unii afluenţi ai Oltului (Cibin, Olăneşti, Govora, Topolog) și ai Prahovei (Doftana, Teleajen). 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Lotrului, Moldovei, Bistriţei, Trotuș și afluenții Buzăului s-au menținut fără modificări importante. 
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș –sector Toplița - Gălăoaia și Neagra – Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.07.2018 ora 07.00 – 10.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului și Oltului, bazinul mijlociu al Ialomiței, bazinul inferior al Bistriței și pe cursurile inferioare ale Buzăului și Prutului și în scădere pe celelalte râuri.
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Miletin- Şipote (150+19),  jud. IS, Jiu- Răcari (330+2),  jud. DJ, Cibin- Gura Râului (300+10),  jud. SB, Sălişte- Sălişte (100+3),  jud. SB, Cibin- Sibiu (300+29),  jud. SB, Cibin- Tălmaciu (150+5),  jud. SB, Dâmboviţa- Dragomireşti (200+12),  jud. IF
În interval s-au situat peste:
- COTA DE PERICOL râul Secaș la stația hidrometrică Cunța (500+3)- jud. AB; 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Desnățui – Călugărei (250+1)-jud. DJ, Cibin-Cristian (350+6)- jud. SB și Cibin-Sibiu (350+23)- jud. SB;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Secaș – Colibi (300+30)- jud. AB și Olteț – Nistorești (130)- jud. GJ.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş (fără Lăpuș), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crișul Negru și Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare. 
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 46 din 08.07.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri