Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2018 ora 07.00 – 18.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Târnava Mica, Bega, Timiș, Bârzava, bazinul mijlociu al Someșului, bazinul inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Carașului și Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și doar prin propagare pe cursul inferior al Izei și pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Siret (exceptând râurile Bistrița și Trotuș), bazinul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Ialomița, Tazlău, Sitna, cursul Prutului, bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) râurile din bazinul hidrografic Bârlad și cursul superior al Crasnei. 
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și șase ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.07.2018 ora 07.00 – 10.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului și Oltului, bazinul mijlociu al Ialomiței, bazinul inferior al Bistriței și pe cursurile inferioare ale Buzăului și Prutului și în scădere pe celelalte râuri.
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Miletin- Şipote (150+19),  jud. IS, Jiu- Răcari (330+2),  jud. DJ, Cibin- Gura Râului (300+10),  jud. SB, Sălişte- Sălişte (100+3),  jud. SB, Cibin- Sibiu (300+29),  jud. SB, Cibin- Tălmaciu (150+5),  jud. SB, Dâmboviţa- Dragomireşti (200+12),  jud. IF
În interval s-au situat peste:
- COTA DE PERICOL râul Secaș la stația hidrometrică Cunța (500+3)- jud. AB; 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Desnățui – Călugărei (250+1)-jud. DJ, Cibin-Cristian (350+6)- jud. SB și Cibin-Sibiu (350+23)- jud. SB;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Secaș – Colibi (300+30)- jud. AB și Olteț – Nistorești (130)- jud. GJ.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş (fără Lăpuș), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crișul Negru și Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare. 
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 46 din 08.07.2018.

Noutăți Noutăți