Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2018 ora 07.00 – 18.11.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staţionare, exceptând afluenţii de dreapta ai Siretului, cursurile inferioare ale Crișurilor și Mureșului (sector Radna – Nădlac), unde au fost în uşoară scădere și cursul inferior al Jiului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Sucevei, pe Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Alb (Bănești, Sighișoara), Mureș (Luț, Comlod, Vișa, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Jiu (Jaleş, Coşuştea), în bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan, Argeşel) şi în bazinul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.07.2018 ora 07.00 – 10.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului și Oltului, bazinul mijlociu al Ialomiței, bazinul inferior al Bistriței și pe cursurile inferioare ale Buzăului și Prutului și în scădere pe celelalte râuri.
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Miletin- Şipote (150+19),  jud. IS, Jiu- Răcari (330+2),  jud. DJ, Cibin- Gura Râului (300+10),  jud. SB, Sălişte- Sălişte (100+3),  jud. SB, Cibin- Sibiu (300+29),  jud. SB, Cibin- Tălmaciu (150+5),  jud. SB, Dâmboviţa- Dragomireşti (200+12),  jud. IF
În interval s-au situat peste:
- COTA DE PERICOL râul Secaș la stația hidrometrică Cunța (500+3)- jud. AB; 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Desnățui – Călugărei (250+1)-jud. DJ, Cibin-Cristian (350+6)- jud. SB și Cibin-Sibiu (350+23)- jud. SB;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Secaș – Colibi (300+30)- jud. AB și Olteț – Nistorești (130)- jud. GJ.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş (fără Lăpuș), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crișul Negru și Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare. 
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 46 din 08.07.2018.

Noutăți Noutăți