Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.07.2020 ora 07.00 – 09.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere ușoară, exceptând cursul Siretului și cursul Prutului (pe sectoarele Oroftiana – Rădăuți Prut și Oancea – Șivița), cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Moldovei, Putnei, Buzăului, cursurile inferioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Prahovei, Ialomiței și pe cursul superior al Oltului (aval s.h. Sf. Gheorghe), unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele Bârladului și Jijiei, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Mureș, Bârzava, Caraș, Nera, Suceava, Bistriţa, Trotuş, în bazinele superioare ale Jiului și Oltului, pe cursurile Siretului și Prutului, pe cursul mijlociu și inferior ale Begăi şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+45) – jud.GL și Prut – Oancea (600+40) – jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE:  Prut - Drânceni (630+38) – jud.VS 
- COTELE DE ATENȚIE: Prut – Şiviţa (360+50) -  jud. GL.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE: râul Taița la s.h. Satu Nou (250+40) – jud. TL și râul Prut la s.h. Oroftiana (370+5) – jud.BT
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 35 din 08.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.01.2020 ora 07.00 – 11.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare.
Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au mai înregistrat şi pe unele râuri din centrul şi vestul ţării ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă şi evolouţiei formaţiunilor de gheaţă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice au fost în restrângere şi diminuare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului unde s-au menţinut fără modificări importante.
Curg sloiuri pe râul Someş la stația hidrometrică Satu Mare.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Someş – Nepos şi Ulmeni, Mureş pe sectoarele Gălăoaia – Glodeni şi Radna – Arad, Răstoliţa – Răstoliţa, Gurghiu – Lăpuşna, Arieş – Scărişoara, Cibin – Tălmaciu, Bistrița – Broşteni şi Caşin – Haloş.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Luncavăț) şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Moraviţa, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare) şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri