Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.02.2021 ora 07.00 – 11.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș, Barcău, Moravița, Caraș, bazinele superioare ale Turului, Someșului, Someșului Mic, Crasnei, Crișului Negru, Arieșului, cursurile inferioare ale Crișului Repede, Timișului și Bârzavei, unde au fost în scădere și râurile din bazinele Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Putna, Rm.Sărat, Bârlad, cele din Dobrogea, cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei, Prutului și afluenții acestuia, unde au fost relativ staționare. 
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat și ȋn bazinele superioare ale Oltețului, Argeșului, Ialomiței și Jijiei.
Creșteri mai importante de niveluri și debite cu atingerea și depășirea COTELOR DE APĂRARE ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă, pe fondul unor niveluri și debite ridicate, s-au înregistrat pe unele râuri din Banat, Crișana și Maramureș.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere şi diminuare, fiind prezente în bazinele superioare ale râurilor Suceava, Moldova, Bistriţa și Jijia.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Neajlov, Rm. Sărat, Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (420+3)-jud. SM, Tur – Turulung (420+46)-jud. SM, Tur – Micula (310+102)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+45)-jud. SM, Crasna – Berveni (590+29)-jud. SM (sectoare îndiguite);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Valea Rea – Huța Certeze (170)-jud. SM, Firiza – Firiza (110+1)-jud. MM, Barcău - Sălard (510+19)-jud.BH, Crişul Negru – Tinca (350+71)-jud. BH, Crişul Negru – Talpoş (680+80)-jud. BH, Crişul Negru – Zerind (600+55)-jud. BH, Briheni – Sustiu (175+43)-jud.BH, Crișul Alb – Vața de Jos (350+15)-jud. HD, Cigher – Chier (300)-jud.AR, Mureș – Ocna Mureș (430+5)-jud. AB, Neagra – Vadul Motilor (150+13)-jud.AB, Arieș – Scărișoara (120+8)-jud. AB, Bistra – Obreja (85+7)-jud.CS și Chizdia – Ghizela (250+14)-jud.TM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 17 din 10.02.2021.


Noutăți Noutăți