Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.11.2018 ora 07.00 – 10.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Sucevei şi bazinele superioare şi mijlocii ale Moldovei şi Bistriţei unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Pe cursul superior al Prutului debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) au fost în diminuare și eliminare, fiind prezente pe râurile din bazinele:  Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Mureş superior, bazinul superior al Oltului, izolat pe unii afluenţi din bazinul superior al Argeşului, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe cursul superior şi inferior al Prutului, pe Jijia şi afluenţii săi.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Mara la stația hidrometrică Vadu Izei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.03.2018 ora 07.00 – 11.03.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş (exceptând bazinul Târnavelor), Siret (exceptând râurile din bazinele Buzău şi Bârlad), Prut, bazinul inferior al Argeşului şi pe cursurile inferioare ale Crişurilor.
Pe celelalte râuri debitele au fost, în general, in scădere.  
. Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Călmăţui – Crângu (120+61)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (260)-jud. GR, Glavacioc – Crovu (250+10)-jud GR;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+50)-jud.SM,  Bârzava – Partoş (50+4)-jud.TM, Teslui - Reşca (310+12)-jud.OT, Urlui – Furculeşti (150+23)-jud.TR, Vl. Câinelui – Vârtoapele (200+40)-jud. TR, Neajlov – Vadu Lat (150+18)-jud. GR, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+5)-jud.IF.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) au fost în diminuare, restrângere și eliminare, fiind prezente doar pe majoritatea râurilor din bazinele Siretului şi Prutului.
Curg sloiuri pe râul Prut la staţiile hidrometrice Rădăuţi-Prut, Drânceni şi Oancea.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând cursul Siretului, râurile din bazinele hidrografice Moldova, Bistriţa, Prut şi Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 20% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 6 din 09.03.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri