Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2017 ora 07.00 – 24.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Bahlui, bazinele superioare ale râurilor Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega, Bârzava, Olt, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Jijia, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului și Jiului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, cursul superior al Siretului, unde au fost în uşoară scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Prutului, au fost relativ staţionare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Valea Albă la staţia hidrometrică Boineşti Sud (250+4)-jud.SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Caraș, Nera, Jiu, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Ialomiței, Prahovei, pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Lotru, R. Doamnei, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 22.09.2017 până la ora 12.00.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.05.2017 ora 07.00 – 11.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinul superior și mijlociu al Vedei, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Ialomiței, Prahovei, cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Arieș, Bârzava, Moravița, Argeș și unii afluenții ai săi din bazinul inferior (Neajlov, Sabar), unde au fost în creştere prin propagare şi relativ staţionare pe râurile din bazinele hidrografice Suceava, Prut și bazinul superior și mijlociu al Bârladului.
Creșteri mai însemnate de niveluri datorită propagării viiturilor formate anterior s-au înregistrat pe cursurile inferioare ale Argeșului, Neajlovului, Sabarului și Dâmboviței.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Ciorogârla – Bragadiru (250+8)-jud.IF și Dâmbovița – Lungulețu (190+10)-jud.DB.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Râul Doamnei la stația hidrometrică Ciumeşti (220+5)- jud. AG și peste COTA DE ATENȚIE râul Râul Târgului la stația hidrometrică Piscani (100+2)- jud. AG.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Vedea, Argeş, Ialomița, bazinul superior al Jiului, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea.
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 17 din 08.05.2017 până la ora 16:00.


Noutăți Noutăți