Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.08.2018 ora 07.00 – 14.08.2018 ora 07.00


Debitele au fost în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Arieș, Târnava Mare, Târnava Mică, cursul superior al Mureșului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare, și cursul inferior al Prutului, aval de s.h Oancea, unde vor fi în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Târnava Mare, Târnava Mică, Moraviţa, Nera, Cerna, Bârlad, cursurile superioare ale Mureşului, Siretului, Buzǎului şi unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu şi ai Argeşului superior, unde se situează la valori sub 90% din normalele lunare.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene hidrologice imediate.
Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+8)-jud. GL.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.06.2018 ora 07.00 – 11.06.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Arieș, Târnave, Bega Veche, bazinele superioare ale Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Alb, Mureșului, Oltului, bazinul superior și mijlociu al Vedei, unii afluenți ai Crișului Negru și Oltului inferior, cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei și cursul superior al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistrița, Bârlad, cele din Dobrogea, cursul mijlociu al Prutului și afluenții acestuia și în scădere pe celelalte râuri.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinele hidrografice Iza, Tur, bazinele superioare ale râurilor Crasna, Bega Veche, Bega, pe unii afluenți ai Mureșului mijlociu și inferior ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval. 
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Bega Veche la staţia hidrometrică Pişchia (100+15)-jud. TM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi Ialomiţei superioare, pe Siret şi unii afluenţi ai săi (Suceava, Moldova, Putna, Rm.Sărat, Buzǎu, Bârlad) și pe Prut şi mai mari (peste 100%) pe Arieș, Bega Veche, Bega, Moraviţa, cursurile superioare ale Izei, Turului, Someșului Mic, Crasnei, Bârzavei şi pe râurile din Dobrogea. 
În interval au fost emise douăsprezece ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICǍ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți