Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Trotuş, Bistriţa, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE răul Covasna la staţia Covasna.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.06.2019 ora 07.00 – 11.06.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru, Olteț, Buzău, Rm. Sărat, Putna,  afluenții Oltului mijlociu, și bazinul superior al Prahovei unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe cursurile mijlocii ale Vedei și Ialomiței, cursurile mijlocii și inferioare al Neajlovului, Trotușului și Prut aval Prisăcani.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri mici din  zonele de deal și munte din Banat, Moldova și estul Transilvaniei datorită  precipitațiilor, sub formă de averse torențiale, izolate, căzute în interval. 
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Barcău superior și mijlociu, Crișul Repede, bazinul mijlociu al Oltului și râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Prut – Fălciu (550+16)-jud. VS și Prut – Şiviţa  (435+9)-jud.GL;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+19)-jud.SM, Bega Veche – Cenei (320+10)-jud.TM, Timiş – Grăniceri (600+36)-jud.TM, Neajlov – Vadu Lat (150+32)-jud.GR, Glavacioc – Crovu (200+8)-jud.GR, Miletin – Hâlceni aval (250+11)-jud.IS, Crasna – Vinețești (340+10)-jud.VS, Prut – Drânceni (560+35), Oancea (440+98)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
-  COTA DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Neajlov – Vadu Lat (200+14)-jud.GR, Prut – Stânca Aval (300+45)-jud.BT;
- COTA DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Goleț – Goleț (270+3)-jud.CS, Tău – Soceni (60)-jud.CS.
În interval au fost emise 3 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 5 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 37 din 10.06.2019, o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri