Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.07.2019 ora 07.00 – 23.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Târnava Mică, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului, Ialomiţei, cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Târnavei Mari, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi în scădere pe Crişul Negru şi Crişul Alb.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri de debite şi niveluri, izolate, s-au produs pe unele râuri mici aferente zonelor de deal și munte din centrul, estul şi sudul ţării, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial, căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul Prutului aval de Stânca Costeşti şi pe unii afluenţi ai Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crişul Repede, Moravița, în bazinul superior al Argeşului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Comlod, Iara, Feernic, Domald, Secaș, Sebeş, Râul Mare) şi pe unele râuri din Dobrogea.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAŢIE râul Bârsa la staţia hidrometrică Zărneşti (125+40)-jud.BV.
În interval au fost emise 15 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 3 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.06.2019 ora 07.00 – 11.06.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru, Olteț, Buzău, Rm. Sărat, Putna,  afluenții Oltului mijlociu, și bazinul superior al Prahovei unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe cursurile mijlocii ale Vedei și Ialomiței, cursurile mijlocii și inferioare al Neajlovului, Trotușului și Prut aval Prisăcani.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri mici din  zonele de deal și munte din Banat, Moldova și estul Transilvaniei datorită  precipitațiilor, sub formă de averse torențiale, izolate, căzute în interval. 
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Barcău superior și mijlociu, Crișul Repede, bazinul mijlociu al Oltului și râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Prut – Fălciu (550+16)-jud. VS și Prut – Şiviţa  (435+9)-jud.GL;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+19)-jud.SM, Bega Veche – Cenei (320+10)-jud.TM, Timiş – Grăniceri (600+36)-jud.TM, Neajlov – Vadu Lat (150+32)-jud.GR, Glavacioc – Crovu (200+8)-jud.GR, Miletin – Hâlceni aval (250+11)-jud.IS, Crasna – Vinețești (340+10)-jud.VS, Prut – Drânceni (560+35), Oancea (440+98)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
-  COTA DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Neajlov – Vadu Lat (200+14)-jud.GR, Prut – Stânca Aval (300+45)-jud.BT;
- COTA DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Goleț – Goleț (270+3)-jud.CS, Tău – Soceni (60)-jud.CS.
În interval au fost emise 3 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 5 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 37 din 10.06.2019, o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.