Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.06.2020 ora 07.00 – 11.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crișul Repede, Buzău și bazinul superior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere. Pe râurile din bazinele hidrografice ale Crasnei, Barcăului, Vedei, Ialomiței, bazinul inferior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
S-au produs scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creșteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte datorită precipitaţiilor căzute în interval, sub formă de aversă.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100%) pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare,  Mureș superior, Târnave, Motru, bazinul superior al Jiului și izolat în bazinul superior al Argeșului şi mai mici (sub 30%) în bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Bârlad, Trotuș, pe afluenții Bistriței și Prutului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 8 din 10.06.2020.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și patru ATENŢIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri