Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.09.2018 ora 07.00 – 19.09.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile inferioare al Someșului și Mureșului (sector Acmariu – Radna), unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Bârlad, cursurile inferioare ale Moldovei și Prutului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Moraviţa, Vedea, Prahova, Moldova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Bistriţei și Trotuşului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) în bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.07.2018 ora 07.00 – 11.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş (exceptând Someşul Mare şi Someşul Mic), Crişul Negru, Jiu, Olt (exceptând bazinul superior şi mijlociu – amonte Sebeş Olt), Vedea, Argeş, Ialomiţa, Trotuş, Bârlad, bazinele superioare ale Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Moldovei și Prutului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Repede, Crişului Alb, Sucevei și Prutului şi pe cele din Dobrogea.
Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Someşul Mic, Bega, Timiş, Mureş superior şi mijlociu şi pe afluenţii Mureşului inferior debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL râul Colentina la staţia hidrometrică Colacu (250), jud. DB
- COTELE DE INUNDAȚIE râul Vedea- la staţia hidrometrică Buzesti (450), jud. OT 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Jiu-Racari (330+72), jud. DJ, Cibin-Sibiu (300+34), jud. SB, Latorita-Gura Latoritei (205), jud. VL, Paraul Cainelui-Vartoapele (200+25), jud TR, Dambovita-Dragomiresti (200+30), jud. IF
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş (fără Lăpuș), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crișul Negru și Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare. 
În interval s-au situat peste:
COTA DE PERICOL râul Olteţ la stația hidrometrică Nistoreşti (200+38),  jud. GJ; COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Gilort- Turburea (350+168),  jud. GJ, Lotru- Valea lui Stan (195),  jud. VL, Bistriţa- Băbeni (255+21),  jud. VL, Olteţ- Otetelişu (200+24),  jud. VL, Cerna- Măciuca (350+50),  jud. VL și Cotmeana- Ciobani (250+24),  jud. AG;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Terpeziţa- Gabru (220+16),  jud. DJ, Gilort- Tg. Cărbuneşti (320+13),  jud. GJ, Jiu- Filiaşi (300+20),  jud. DJ, Sălişte- Sălişte (100+15),  jud. SB, Olăneşti- Băile Olăneşti (215+27),  jud. VL, Bistriţa- Genuneni (150+80),  jud. VL, Otăsău- Păuşeşti (140),  jud. VL, Topolog- Milcoiu (185+7),  jud. VL, Pârâul Urşanilor- Horezu (250+26),  jud. VL, Luncavăţ- Oteşani (140+20),  jud. VL, Luncavăţ- Şirineasa (250+20),  jud. VL, Pesceana- Suteşti (250+65),  jud. VL, Mamu- Strejeşti (300+38),  jud. OT, Teslui- Teslui (250+10),  jud. OT și Beica- Pleşoiu (300+75),  jud. OT. 
În interval au fost emise patru AVERTIZĂRI și două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 46 din 08.07.2018, până la ora 9:00.
 

Noutăți Noutăți