Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2018 ora 07.00 – 18.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Târnava Mica, Bega, Timiș, Bârzava, bazinul mijlociu al Someșului, bazinul inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Carașului și Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și doar prin propagare pe cursul inferior al Izei și pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Siret (exceptând râurile Bistrița și Trotuș), bazinul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Ialomița, Tazlău, Sitna, cursul Prutului, bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) râurile din bazinul hidrografic Bârlad și cursul superior al Crasnei. 
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și șase ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.07.2018 ora 07.00 – 11.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş (exceptând Someşul Mare şi Someşul Mic), Crişul Negru, Jiu, Olt (exceptând bazinul superior şi mijlociu – amonte Sebeş Olt), Vedea, Argeş, Ialomiţa, Trotuş, Bârlad, bazinele superioare ale Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Moldovei și Prutului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Repede, Crişului Alb, Sucevei și Prutului şi pe cele din Dobrogea.
Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Someşul Mic, Bega, Timiş, Mureş superior şi mijlociu şi pe afluenţii Mureşului inferior debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL râul Colentina la staţia hidrometrică Colacu (250), jud. DB
- COTELE DE INUNDAȚIE râul Vedea- la staţia hidrometrică Buzesti (450), jud. OT 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Jiu-Racari (330+72), jud. DJ, Cibin-Sibiu (300+34), jud. SB, Latorita-Gura Latoritei (205), jud. VL, Paraul Cainelui-Vartoapele (200+25), jud TR, Dambovita-Dragomiresti (200+30), jud. IF
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş (fără Lăpuș), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crișul Negru și Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare. 
În interval s-au situat peste:
COTA DE PERICOL râul Olteţ la stația hidrometrică Nistoreşti (200+38),  jud. GJ; COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Gilort- Turburea (350+168),  jud. GJ, Lotru- Valea lui Stan (195),  jud. VL, Bistriţa- Băbeni (255+21),  jud. VL, Olteţ- Otetelişu (200+24),  jud. VL, Cerna- Măciuca (350+50),  jud. VL și Cotmeana- Ciobani (250+24),  jud. AG;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Terpeziţa- Gabru (220+16),  jud. DJ, Gilort- Tg. Cărbuneşti (320+13),  jud. GJ, Jiu- Filiaşi (300+20),  jud. DJ, Sălişte- Sălişte (100+15),  jud. SB, Olăneşti- Băile Olăneşti (215+27),  jud. VL, Bistriţa- Genuneni (150+80),  jud. VL, Otăsău- Păuşeşti (140),  jud. VL, Topolog- Milcoiu (185+7),  jud. VL, Pârâul Urşanilor- Horezu (250+26),  jud. VL, Luncavăţ- Oteşani (140+20),  jud. VL, Luncavăţ- Şirineasa (250+20),  jud. VL, Pesceana- Suteşti (250+65),  jud. VL, Mamu- Strejeşti (300+38),  jud. OT, Teslui- Teslui (250+10),  jud. OT și Beica- Pleşoiu (300+75),  jud. OT. 
În interval au fost emise patru AVERTIZĂRI și două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 46 din 08.07.2018, până la ora 9:00.
 

Noutăți Noutăți