Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2019 ora 07.00 – 12.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Vişeului şi cursul superior al Jiului, unde au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crişul Repede, Bega Veche, Moraviţa, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Fizeș, Lăpuş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Domald, Secaș, Sebeș, Strei, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Coşuştea, Amaradia), Oltului (Ghimbășel, Hârtibaciu, Lotru, Beica, Olteț), Trotușului și pe cursul inferior al Bistriței.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.08.2019 ora 07.00 – 11.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Bârlad, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Pogăniș,  Motru, bazinul superior al Ialomiței, bazinul inferior al Argeșului, pe cursul superior al Oltului,  cursurile inferioare ale Jiului, Vedei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unii afluenți ai Someșului Mic ( Lonea, Fizeș), Crișului Negru (Holod, Teuz), Mureșului (Comlod, Feernic, Domald, Secaș, Râul Mare), Bârladului (Pereschiv, Vaslueț, Berheci, Zeletin), pe Jijia, Miletin şi pe cursul superior al Siretului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți