Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2017 ora 07.00 – 11.11.2017 ora 07.00

 
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna şi pe cursurile inferioare ale Someşului, Crişului Negru, Arieşului şi Prahovei.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt inferior, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Trotuşului, pe cursul inferior al Timişului şi pe râurile din Dobrogea debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri, în general, staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someșul Mic, Ialomiţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, pe cursurile superioare ale Izei, Turului, Arieşului şi pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.