Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.01.2021 ora 07.00 – 16.01.2021 ora 07.00

 

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Bârlad, Jjia, cursul mijlcoiu şi inferior Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova, pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someşul Mare – Nepos, Sălăuța – Salva, Ilişua – Cristeştii Ciceului, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Lăpuş – Răzoare, Mureș pe sectorul Toplița – Gălăoia, Iara – Valea Ierii, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Neagra-Gura Negrii şi Prut - Orofitana. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bistrița, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.01.2021 ora 07.00 – 12.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere pe râurile din bazinul Vedea, pe cele din bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiței, în bazinul inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea.
Pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Siret, Prut, bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Jiului, Argeşului, Ialomiței şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.  
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău-Frumosu şi pe râurile la staţiile hidrometrice: Cârlibaba-Cârlibaba, Dorna-Dorna Candreni, Neagra-Gura Negrii şi Iapa-Luminiş.
Ca urmare a propagării viiturii formata anterior şi deversărilor controlate din acumularea Călineşti Oaş, se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la s.h. Micula (270+18)-jud.SM.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți