Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.05.2019 ora 07.00 – 23.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişuri şi numai prin propagare pe cursul inferior al Someşului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Siretului şi Prutului.
Pe râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Oltului şi Argeşului precum şi pe cele din Dobrogea debitele au fost staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinul inferior şi mijlociu al Jiului, afluenţii Oltului inferior şi râurile din bazinul superior al Timişului, unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Se situează peste: 
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (420+20)-jud. SM, Turulung (420+60)-jud. SM și Micula (310+82)-jud.SM şi Crasna – Domănești (500+16)-jud. SM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Negrești Oaș (170+2)-jud. SM, Someș – Răstoci (380+96)-jud. SJ, Crasna – Berveni (490+10)-jud. SM, Galbena –Pietroasa Galbena (125+20)-jud. BH, Mureș – Luduș (300+51)-jud. MS, Bega Veche – Cenei (320+6)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+45)-jud. TM,   Olt – Micfalău (210+2)-jud. CV, Prut – Oancea (440+13)-jud. GL și Șivița (360+22)-jud. GL.  
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Dej (550+9)-jud. CJ, 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș Mic – Sălățiu (200+7)-jud. CJ, Lăpuș – Lăpușel (350+24)-jud. MM, Mureș – Toplița (200+5)-jud. HR și Gălăoaia (170+27)-jud. MS și Prut - Rădăuți Prut (290+4)-jud. BT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 21.05.2019.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.02.2019 ora 07.00 – 12.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și cedării apei din stratul de zapadă pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Lăpuș, Barcău, Crișul Repede, Arieș, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Bistrița, bazinele superioare ale râurilor: Tur, Someș, Mureș, Târnave și Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor: Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș și Bârzava și bazinele mijlocii și inferioare ale Sucevei și Moldovei.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Bârlad, cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Tur, Someș, Mureș și Târnave, cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Timișului, Bârzavei, Argeșului și Ialomiței și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate datorită precipitațiilor căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri din bazinul inferior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului și din bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Târnava Mică, Timiș, Moravița, Jiu, Vedea, Prahova, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Crasnei și Barcăului, bazinul superior și mijlociu al Mureșului și bazinele inferioare ale Begăi, Bârzavei, Oltului și Bistriței.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal și pod de gheaţă) existente pe râurile din Moldova și bazinul superior al Mureșului au fost în diminuare, restrângere și eliminare și în bazinele superioare ale Lotrului și, izolat, Oltului s-au menținut fără modificări importante.
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe cursurile superioare ale Siretului și Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Anunțuri Anunțuri