Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2019 ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Alb, Mureş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior, Olt superior, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând cursul superior al Crişului Negru şi cursul superior şi mijlociu al Bistriței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuş,  Mureş, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Buzău, în bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Trotușului, Putnei şi pe tot cursul Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Vedea,  Bârlad și pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.02.2019 ora 07.00 – 12.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și cedării apei din stratul de zapadă pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Lăpuș, Barcău, Crișul Repede, Arieș, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Bistrița, bazinele superioare ale râurilor: Tur, Someș, Mureș, Târnave și Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor: Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș și Bârzava și bazinele mijlocii și inferioare ale Sucevei și Moldovei.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Bârlad, cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Tur, Someș, Mureș și Târnave, cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Timișului, Bârzavei, Argeșului și Ialomiței și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate datorită precipitațiilor căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri din bazinul inferior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului și din bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Târnava Mică, Timiș, Moravița, Jiu, Vedea, Prahova, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Crasnei și Barcăului, bazinul superior și mijlociu al Mureșului și bazinele inferioare ale Begăi, Bârzavei, Oltului și Bistriței.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal și pod de gheaţă) existente pe râurile din Moldova și bazinul superior al Mureșului au fost în diminuare, restrângere și eliminare și în bazinele superioare ale Lotrului și, izolat, Oltului s-au menținut fără modificări importante.
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe cursurile superioare ale Siretului și Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri