Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.02.2021 ora 07.00 – 12.02.2021 ora 07.00


Debitele au fost în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Bistrița, Moldova, Suceava, Bârlad, Prut (exceptând Jijia) și cela din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Creșteri mai importante de niveluri și debite cu atingerea și depășirea COTELOR DE APĂRARE ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă, pe fondul unor niveluri și debite ridicate, s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureș, Crișana și Banat.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor din Moldova (excepție făcând Buzăul, Trotușul și cursurile inferioare ale Siretului și Prutului) au fost în extindere și intensificare.
Curg sloiuri pe râul Prut la stația hidrometrică Rădăuți Prut.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice Suceava – Ițcani, Moldova sectorul Tupilați – Roman, Bistrița sectorul Dorna Giumalău – Broșteni, Neagra – Gura Negrii, Prut – Oroftiana și Bahlui – Iași.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Neajlov, Rm. Sărat, Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL
râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (550+6)-jud.SM (sector îndiguit);
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (420+18)-jud. SM, Tur – Turulung (420+69)-jud. SM, Tur – Micula (310+108)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+35)-jud. SM (sectoare îndiguite);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Valea Mare (110)-jud.BN, Someș – Beclean (180+26)-jud.BN, Șieu – Șintereag (200+35)-jud.BN, Crasna – Craidorolț (350+38)-jud.SM, Barcău - Sălard (510+34)-jud.BH, Crişul Negru – Tinca (350+92)-jud. BH, Crişul Negru – Talpoş (680+112)-jud. BH, Crişul Negru – Zerind (600+131)-jud. BH, Briheni – Sustiu (175+15)-jud.BH, Holod – Holod (300+10)-jud.BH, Crișul Alb – Vața de Jos (350+80)-jud. HD, Crișul Alb – Gurahonț (150+41)-jud.AR, Cigher – Chier (300+26)-jud.AR, Mureș – Ocna Mureș (430+27)-jud. AB, Bega Veche – Pischia (100+20)-jud.TM, Chizdia – Ghizela (250+14)-jud.TM, Bega – Chizătău (200+10)-jud.TM, Bistra – Voislova Gară (150+8)-jud.CS, Bistra - Obreja (85+9)-jud.CS.
În interval s-au situat peste:
-COTA DE INUNDAȚIE
râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Valea Mare (140)-jud.BN;
-COTELE DE ATENȚIE: râurile la stațiile hidrometrice: Valea Rea – Huța Certeze (170+3)-jud. SM, Talna – Pășunea (270)-jud.SM, Someșul Mare – Rodna (120+25)-jud.BN, Barcău – Marghita (250+8)-jud.BH, Fânețelor – Sarsig (275+5)-jud.BH, Ier – Ghilești (250+300)-jud.SM, Cormaia – Sângerorz Băi (110+2)-jud.BN, Ilva – Poiana Ilvei (150+17)-jud.BN,  Bistrița – Bistrița (150+10)-jud.BN, Chijic – Copăcel (225+40)-jud.BH, Valea Roșie – Pocola (250+4)-jud.BH, Topa –Hidișel (400+32)-jud.BH, Moneasa – Moneasa (80+4)-jud.AR, Arieș – Baia de Arieș (250+2)-jud.AB, Arieș – Câmpeni (300+21)-jud.AB, Gladna – Firdea (110+5)-jud.TM.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.18 din 11.02.2021.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.


Noutăți Noutăți