Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.12.2017 ora 07.00 – 16.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş (exceptând Târnava Mare), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bistriţa şi Jiu superior.
Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele Sucevei, Moldovei şi Buzăului, unde au fost în uşoară scădere.
Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe râurile din bazinele: Tur, Lăpuş şi Crişul Negru.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur - Turulung (420)-jud. SM şi Micula (310+42)-jud. SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Negreşti Oaş (170)-jud. SM şi Călinești Oaș (350+48)-jud. SM, Maria – Răteşti (250+9)-jud. SM; Firiza – Firiza (110+9)-jud. MM, Crişul Negru – Tinca (350+14)-jud. BH şi Briheni – Şuştiu (175+8)-jud. BH.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90%) pe râurile din bazinele: Timiş, Bârzava, Cerna, Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeș, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și sub 30 % pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 14.12.2017.
Sunt in vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr.1 din 15.12.2017 şi AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr. 2 din 15.12.2017.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.03.2017 ora 07.00 – 12.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedǎrii apei din stratul de zǎpadǎ din zona montană şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice Suceava, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Moldovei și Bistriței, cursul superior și mijlociu al Prutului și afluenții săi şi doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului, Târnavelor, cursul mijlociu și inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcǎu, Crişuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor și cursul superior al Oltului debitele au fost în scǎdere şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zǎpadǎ s-au înregistrat și pe unele râuri din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, bazinul superior al Mureșului și bazinul mijlociu al Oltului.
Creșteri mai însemnate de niveluri, cu atingerea și depășirea COTELOR DE ATENŢIE, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Jijia și Bârlad datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bârlad – Negreşti (500+55)-jud.VS, Sacovăţ - Țibana (300+45)-jud.IS, Stavnic – Frenciugi (400+5)-jud.IS, Jijia – Dorohoi (360)-jud.BT și Dângeni (380+52)-jud. BT, Sitna – Todireni (250+28)-jud. BT, Miletin – N. Bălcescu (310+5)-jud.BT și Şipote (150+97)-jud.IS. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în eliminare în bazinele superioare ale râurilor Bistrița și Trotuș.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Siret, afluenții Prutului,  bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului, Crișului Repede, Crișului Negru, Mureșului și afluenții di bazinul inferior al Mureșului.  
Sunt în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICǍ nr.7 şi ATENŢIONAREA HIDROLOGICǍ PENTRU FENOMENE IMEDIATE nr. 1  din 11.03.2017.