Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.04.2017 ora 07.00 – 29.04.2017 ora 07.00


Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Cerna, Jiu, cursurile superioare ale Bistriţei şi Prutului şi cursul mijlociu al Mureşului, unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi în uşoară scădere pe cele din bazinul Siretului, Oltului superior şi pe afluenţii Prutului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad şi Bahlui.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.    


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.03.2017 ora 07.00 – 12.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedǎrii apei din stratul de zǎpadǎ din zona montană şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice Suceava, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Moldovei și Bistriței, cursul superior și mijlociu al Prutului și afluenții săi şi doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului, Târnavelor, cursul mijlociu și inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcǎu, Crişuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor și cursul superior al Oltului debitele au fost în scǎdere şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zǎpadǎ s-au înregistrat și pe unele râuri din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, bazinul superior al Mureșului și bazinul mijlociu al Oltului.
Creșteri mai însemnate de niveluri, cu atingerea și depășirea COTELOR DE ATENŢIE, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Jijia și Bârlad datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bârlad – Negreşti (500+55)-jud.VS, Sacovăţ - Țibana (300+45)-jud.IS, Stavnic – Frenciugi (400+5)-jud.IS, Jijia – Dorohoi (360)-jud.BT și Dângeni (380+52)-jud. BT, Sitna – Todireni (250+28)-jud. BT, Miletin – N. Bălcescu (310+5)-jud.BT și Şipote (150+97)-jud.IS. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în eliminare în bazinele superioare ale râurilor Bistrița și Trotuș.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Siret, afluenții Prutului,  bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului, Crișului Repede, Crișului Negru, Mureșului și afluenții di bazinul inferior al Mureșului.  
Sunt în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICǍ nr.7 şi ATENŢIONAREA HIDROLOGICǍ PENTRU FENOMENE IMEDIATE nr. 1  din 11.03.2017.


Noutăți Noutăți