Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.09.2018 ora 07.00 – 25.09.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Barcău, Crasna, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Bistrița, cursul mijlociu al Mureșului, unde au fost în creștere și cursul inferior al Mureșului unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Crișul Repede, Vedea, Prahova, Moldova, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursurile mijlocii ale Siretului şi Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) în bazinul hidrografic Bârlad.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.03.2018 ora 07.00 – 12.03.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Mureş, Nera, Cerna, Jiu, Siret (exceptând Bârladul), Prut, bazinele superioare ale Someșului, Oltului și Ialomiței. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere ușoară.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+8)-jud.SM, Crasna – Domăneşti (400+36)-jud.SM şi Berveni (490+4)-jud.SM, Călmăţui – Crângu (80+36)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+37)-jud. GR, Urlui – Furculeşti (150+20)-jud.TR, Glavacioc – Crovu (200+38)-jud GR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova și Bistrița au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Prut, Bârlad și cursul inferior al Siretului, unde se situează la valori cuprinse între 20% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr.6 din 09.03.2018.

Noutăți Noutăți