Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.05.2019 ora 07.00 – 24.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul Caraşului, cursul superior al Izei, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Arieşului şi Prutului, cursul mijlociu al Timişului, cursurile inferioare ale: Turului, Someşului şi Crişului Repede.
Pe râurile din bazinele Someşului Mic, Vedei, bazinul inferior al Argeşului precum şi pe cele din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Argeş, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului şi Ialomiţei, Bârlad, Bahlui şi cele din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din acestea.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (420+15)-jud. SM, Turulung (420+62)-jud. SM și Micula (310+102)-jud. SM, Crasna – Domănești (500+14)-jud. SM şi Prut – Stânca aval (300+69)-jud.BT
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Berveni (490+72)-jud. SM, Mureș – Luduș (300+64)-jud. MS, Ocna Mureş (430+7)-jud.MS, Bega Veche – Cenei (320+2)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+22)-jud. TM, Drânceni (560+3)-jud. VS, Prut – Oancea (440+20)-jud. GL și Șivița (360+29)-jud. GL.  
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Nirajul Mic – Miercurea Nirajului (300+29)-jud.MS.
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Talna – Paşunea Mare (270+2)-jud.SM, Budac – Budacu de Jos (130+23)-jud.BN şi Firiza – Firiza (100+10)-jud.MM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.20 din 23.05.2019.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ de fenomene imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.03.2019 ora 07.00 – 12.03.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând cursurile superioare ale râurilor: Someş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Bisţriţa, cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Suceava, Moldova,  Trotuş, Putna, Rm.Sărat şi Bârlad, râurile Bega Veche, Bega şi cele din bazinul Prutului, unde au fost în scădere.
Creșteri mai importante de debite și niveluri, cu depășirea COTELOR DE ATENŢIE s-au înregistrat pe cursurile superioare ale Mureșului, Arieșului, Oltului, pe cursurile inferioare ale Izei și Lăpușului datorită propagării debitelor din amonte și de pe afluenți, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării viiturilor anterioare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Olt la stația hidrometrică Micfalău  (210+10)-jud. CV.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Lăpuș – Lăpușel (350+16)-jud. MM, Mureș – Stânceni (170+16)-jud. MS și Mureș – Gălăoaia (170+4)-jud. MS. 
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-80% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Bârzava, Argeş, Bârlad, pe afluenţii Prutului, afluenţii Oltului inferior şi pe cursul Ialomiţei.  
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal) existente pe cursurile superioare ale Bistriţei şi Lotrului s-au menţinut fără modificări importante.

Anunțuri Anunțuri