Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2019 ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Alb, Mureş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior, Olt superior, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând cursul superior al Crişului Negru şi cursul superior şi mijlociu al Bistriței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuş,  Mureş, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Buzău, în bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Trotușului, Putnei şi pe tot cursul Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Vedea,  Bârlad și pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.03.2019 ora 07.00 – 12.03.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând cursurile superioare ale râurilor: Someş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Bisţriţa, cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Suceava, Moldova,  Trotuş, Putna, Rm.Sărat şi Bârlad, râurile Bega Veche, Bega şi cele din bazinul Prutului, unde au fost în scădere.
Creșteri mai importante de debite și niveluri, cu depășirea COTELOR DE ATENŢIE s-au înregistrat pe cursurile superioare ale Mureșului, Arieșului, Oltului, pe cursurile inferioare ale Izei și Lăpușului datorită propagării debitelor din amonte și de pe afluenți, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării viiturilor anterioare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Olt la stația hidrometrică Micfalău  (210+10)-jud. CV.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Lăpuș – Lăpușel (350+16)-jud. MM, Mureș – Stânceni (170+16)-jud. MS și Mureș – Gălăoaia (170+4)-jud. MS. 
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-80% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Bârzava, Argeş, Bârlad, pe afluenţii Prutului, afluenţii Oltului inferior şi pe cursul Ialomiţei.  
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal) existente pe cursurile superioare ale Bistriţei şi Lotrului s-au menţinut fără modificări importante.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri