Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Trotuş, Bistriţa, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE răul Covasna la staţia Covasna.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.04.2020 ora 07.00 – 12.04.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someşului, superior al Mureșului și cursul superior și mijlociu al Buzăului și Prutului unde au fost în creștere ușoară datorită propagării și cedării apei din stratul de zăpadă. 
În bazinul mijlociu și inferior al Jiului și pe cursul superior și mijlociu al Bistriței debitele au fost în scădere ușoară. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (între 30-90%) în bazinul superior și mijlociu al Jiului, pe unii afluenți ai Oltului inferior (Olănești, Govora, Bistrița), pe Neajlov, pe cursul mijlociu și inferior al Dâmboviței, și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega Veche, Timiș, Moraviţa, Siret și Prut.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri