Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.09.2019 ora 07.00 – 20.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Mara, Tur, Bistra, Cerna, Suceava,  Tazlău, Putna, Bârlad, Sitna şi Jijia, pe cursul Siretului,  cursul superior al Crasnei, cursurile inferioare ale Timișului, Bârzavei și Carașului, pe unii afluenți ai Someșului (Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureșului (Iara, Vișa), Oltului superior și mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbăşel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu) și Argeşului superior (Arefu, Vâlsan, R. Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.06.2019 ora 07.00 – 12.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru, Olteț, Vedea și Neajlov unde au fost în creştere, precum şi cursul mijlcoiu şi inferior al Prutului şi râurile din Dobrigea unde au fost staţionare.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, afluenţii Mureşului, bazinul mijlociu al Oltului, cursurile superioare ale Crasnei, Siretului, Sucevei şi Bistritei și râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Prut – Fălciu (550+16)-jud. VS și Prut – Şiviţa  (435+11)-jud.GL;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega Veche – Cenei (320+12)-jud. TM, Neajlov – Călugăreni (220+14)-jud. GR,  Glavacioc – Crovu (200+15)-jud. GR, Prut – Drânceni (560+35) şi Oancea (440+79)-jud. GL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 11.06.2019, iar în interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.