Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Trotuş, Bistriţa, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE răul Covasna la staţia Covasna.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.06.2019 ora 07.00 – 12.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru, Olteț, Vedea și Neajlov unde au fost în creştere, precum şi cursul mijlcoiu şi inferior al Prutului şi râurile din Dobrigea unde au fost staţionare.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, afluenţii Mureşului, bazinul mijlociu al Oltului, cursurile superioare ale Crasnei, Siretului, Sucevei şi Bistritei și râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Prut – Fălciu (550+16)-jud. VS și Prut – Şiviţa  (435+11)-jud.GL;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega Veche – Cenei (320+12)-jud. TM, Neajlov – Călugăreni (220+14)-jud. GR,  Glavacioc – Crovu (200+15)-jud. GR, Prut – Drânceni (560+35) şi Oancea (440+79)-jud. GL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 11.06.2019, iar în interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri