Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.06.2020 ora 07.00 – 12.06.2020 ora 07.00

 
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Negru, bazinele superioare ale Crișului Alb, Arieșului, cursurile inferioare ale Turului, Lăpușului, Crasnei, Trotușului, cursurile mijlocii ale Someșului (sectorul Beclean – Ulmeni), Mureșului (sectorul Acmariu – Brănișca), Prutului și cursul superior al Siretului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Moravița, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Carașului și Nerei și afluenții Oltului inferior, unde au fost relativ staționare.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tisa – Valea Vișeului (150+4)-jud.MM, Sașa – Poieni (50+4)-jud.TM și Târlung – Lunca Mărcușului (400)-jud.CV.
S-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creșteri mai însemnate de niveluri și debite, chiar cu depășirea COTELOR DE ATENȚIE, ca urmare a precipitaţiilor însemnate căzute în interval sub formă de aversă, pe unele râuri din zonele de deal și de munte din Maramureș, Crișana, Transilvania și Moldova.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Repede, bazinele superioare ale râurilor Crasna, Crișul Alb, Mureș, Târnave, Jiu, Olt și izolat în bazinul superior al Argeșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinul hidrografic Bârlad, pe afluenții Prutului și pe unii afluenți ai Crișului Negru și Crișului Alb.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și şapte ATENŢIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 11.06.2020.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri