Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.08.2019 ora 07.00 – 25.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Moldovei și Ialomiței și bazinul superior al Crișului Alb unde au fost în scădere uşoară.
Creșteri izolate de debite s-au produs în bazinele superioare ale Crișului Negru și Arieșului datorită precipitațiilor căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe cursurile inferioare ale Jiului și Vedei şi mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Arieș, Târnava Mare, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, pe cursul superior al Siretului, cursul inferior al Bistriței, pe râul Tazlău, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), Oltului superior și mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbăşel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu), Argeșului superior (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei) şi pe afluenţii Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2019 ora 07.00 – 12.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Barcău, bazinele superioare ale Izei, Crasnei, Crișurilor, Arieșului, Târnavelor, Argeșului, Ialomiței, cursul mijlociu al Someșului (sector Răstoci – Ulmeni), cursurile inferioare ale Lăpușului și Oltului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Siret, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței, afluenții Oltului inferior, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia și în scădere pe celelalte râuri. 
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a  precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au produs și pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Jiului, Moldovei,  bazinul superior și mijlociu al Oltului și pe unii afluenți ai Mureșului inferior (Ampoi, Secaș, Pianu, Cugir) și Trotușului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Oltului, cursul inferior al Argeșului şi pe afluenţii Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Rm. Sărat, pe afluenții Bârladului şi Prutului şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Niraj, Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Domald, Secaș, Sebeş, Râul Mare).
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+8)-jud.GL.
În interval au fost emise 3 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.