Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2017 ora 07.00 – 12.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând  râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş şi cursurile  inferioare ale Crişului Negru, Timişului şi Bârzavei unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, iar pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat şi Putna debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur,  Ialomiţa, Buzău, Putna, Rm. Sărat şi în bazinul superior  al Bistriţei. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.