Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2019 ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Alb, Mureş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior, Olt superior, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând cursul superior al Crişului Negru şi cursul superior şi mijlociu al Bistriței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuş,  Mureş, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Buzău, în bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Trotușului, Putnei şi pe tot cursul Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Vedea,  Bârlad și pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.02.2019 ora 07.00 – 13.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zapadă şi propagării pe Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe cursul superior şi mijlociu al Prutului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crişul Alb, Mureş, Târnava Mare, Bega, Timiş, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Suceava, Siret, pe cursurile inferioare ale Turului, Lapuşului, Barcăului, Crişului Repede, Crişului Negru, Bârzavei, Caraşului, Nerei şi Cernei.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Buzău, pe cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor: Tur, Lăpuş, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna şi bazinele superioare ale Someşului, Crişului Alb, Begăi şi Timişului, debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Târnava Mare, Moravița, Jiu, Vedea, Prahova, Bârlad, bazinul superior și mijlociu al Mureșului și bazinele inferioare ale Oltului și Bistriței.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal și pod de gheaţă) existente pe unele râuri din Moldova şi în bazinele superioare ale Mureșului şi Oltului, s-au menţinut fără modificări importante şi şi-au făcut apariţia noi formaţiuni pe cursurile superioare ale Vişeului şi Arieşului.
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe cursurile superioare ale Siretului și Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri